• Характеристика на плодовете

  ornament

  Представям ви кратка характеристика на плодовете.

  Голямото разнообразие в химическия състав и вкусовите качества на плодовете от различните овощни видове обуславя тяхната пригодност като суровина за производството на плодови вина, ракии и ликьори.

  Представа за химическия състав дават данните от таблица 1.

  Както се вижда от таблицата, захарното съдържание в плодовете на отделните овощни видове е различно и варира от 5^6 % до 10^13 %. В по-голяма част от плодовете захарното съдържание е в границите от 8 до 10 %.

  Не е такова положението с киселините. При тях разликите са по-големи. Така например титруемата киселинност на крушите е много ниска - 5 г/л, при ягодите, вишните и малините тя е над 10 г/л, а при касиса, френското и немското грозде и боровинките достига и надхвърля 20 г/л.

  Много голямо е и разнообразието във вкуса и особено в аромата на отделните плодове.

  Няма да бъде пресилено, ако се каже, че всеки плод има свой специфичен аромат и вкус.

  Това голямо разнообразие дава възможност чрез прилагане на различни технологични схеми и рецепти за производство на богат асортимент от вина, ракии и ликьори.

  характеристика

  таблица 1

  ~ Източник: Димитър Цаков – Джобен наръчник за производство на домашна ракия - 2011