• Обработване на нови дървени съдове (бурета) за отлежаване

    Обработване на нови дървени съдове (бурета) за отлежаване

    Първо, бурето се напълва с вода, която през първите 4 дни се сменя през ден, а през следващите през два дни. Продължителността на тази обработка трае нормално 10 - 12 дни. След това в зависимост от обема на бурето в него се наливат 1-2 кофи гореща вода.

    Бурето се затапва плътно с дървена тапа, която се начуква и се търкаля в продължение на 20 минути като се обръща и на дъната така, че горещата вода да облива цялата вътрешна повърхност. На следващия ден водата се излива и отново се налива гореща вода. Тази обработка се повтаря, докато водата, която се излива, е бистра, безцветна, без мирис и вкус. Тогава бурето се изплаква със студена вода и е готово за ползване. Независимо от тази обработка ракията не бива да отлежава дълго време, защото има опасност да поеме голямо количество екстрактни вещества, да получи груб вкус и интензивен не характерен за ракия цвят. Това налага по време на съхранението периодично (един път в месеца) да се взема средна проба и се опитва на вкус. Когато вкусът е станал мек и хармоничен, букетът приятен и цветът светло- до златистожълт, ракията се изважда от бурето и се налива в бутилки.

    В зависимост от обема на бурето, качеството на дъгите, температурата и влажността на въздуха в помещението, където се съхранява ракията, намалява както обемът, така и алкохолният градус (средногодишно от 2 до 4 процента).

    ~ Източник: Димитър Цаков – "Джобен наръчник за производство на домашна ракия"